PRIVATNA ORDINACIJA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

Ingrid Kakarigi, dr. med.

DERMATOLOG I VENEROLOG

NAŠE USLUGE


Briga o
vašem
zdravlju

dr.med. dermatolog i venerolog

Ingrid Kakarigi


Dr. Ingrid Kakarigi, specijalist dermatologije i venerologije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine.

Jednogodišnji pripravnički staž obavila je u KB Rebro, KBC Zagreb.

Specijalizaciju dermatologije i venerologije obavila je u KB "Sestre milosrdnice" te u Klinici za kožne i spolne bolesti "Šalata", KBC Zagreb.


Upoznajte me

Djelatnosti dermatološke i venerološke ordinacije Kakarigi

Posebno važna djelatnost ove ordinacije je dijagnostika i liječenje spolno prenosivih infekcija sa naglaskom na edukaciji bolesnika i prevenciji svih, a osobito u današnje vrijeme učestalih klamidijalnih i HPV infekcija.


Poseban naglasak u radu ove ordinacije stavlja se i na otkrivanje malignih bolesti kože, te savjetovanje o pitanjima prevencije tumora kože, zaštite od UV itd.

Prema potrebi moguće je učiniti i proširenu, brzu laboratorijsku obradu u suradnji sa biokemijskim i mikrobiološkim laboratorijem.

dr. Kakarigi

Radno vrijeme: 13:30 do 17:00 sati, (ponedjeljak - petak) | Narudžbe: 9:00 do 17:00 sati, (ponedjeljak - petak)